Kodukord

☁ Söögi ja joogiga on mängualale minek keelatud.

☁ Enne laste mängualale minekut veenduge, et nende käed, suu ja riided on puhtad.

☁ Sööginõusid ja tasse tohib asetada vaid söögilauale või köögi tööpinnale.

☁ Palume kasutada ühekordsete nõude asemel kohapeal olevaid nõusid ja tekitada võimalikult vähe prügi. Ühekordseid nõusid võib kasutada vaid kokkuleppel.

☁ Välisjalanõudega mängutoas käimine on keelatud.

☁ Mängutoa rentija vastutab peo ajal mängutoas viibivate laste ohutuse ja tervise eest. 

☁ Peo käigus katki tehtud asjade  eest tasub mängutoa broneerinud isik. 

☁Peojärgselt eripuhastust vajavate esemete (nt vaibad) puhastuse eest tasub mängutoa broneerinud isik.

☁ Peale pidu tuleb ruumid korrastada: panna mänguasjad tagasi oma kohale, nõud pesumasinasse, lauad ja muud pinnad puhastada ja prügi kokku koguda. Ruumide korrastamata jätmise korral tuleb tasuda koristusteenuse eest 30 eurot. 

☁Mängutoas ei tohi kasutada sädelust või riideid, millelt pudeneb sädelust. Sädeluse puhastamine põrandatelt ja vaipadelt läheb koristusteenuse alla.

☁ Pidu peab olema lõpetatud kokku lepitud ajaks.