Kodukord

☁ Söögi ja joogiga on mängualale minek keelatud.

☁ Enne mängualale minekut veendume, et käed, suu ja riided on puhtad.

 Sööginõusid ja tasse asetage vaid söögiks mõeldud laudadele või köögi tööpinnale.

☁ Palume kasutada ühekordsete nõude asemel kohapeal olevaid nõusid ja tekitada võimalikult vähe prügi.

☁ Välisjalanõudega mängutoas käia ei tohi.

☁ Mängutoa rentija vastutab peo ajal mängutoas viibivate laste ohutuse eest. 

☁ Peo käigus katki tehtud asjade või ära määritud esemete (nt vaibad) eripuhastuse eest võib mängutoa rendile andja küsida mängutoa rentijalt tasu.

☁ Peale pidu tuleb panna mänguasjad tagasi oma kohale, nõud pesumasinasse ja prügi kokku koguda.

☁ Pidu peab olema lõpetatud kokkulepitud ajaks, et jõuaksime ruumid järgmiste peoliste jaoks puhtaks teha.